Rekensysteem

Rekensysteem jaarprijs per 1-1-2003

Versie: juni 2003
Door: Marcel Wigman
ism.: Peter van der Schaaf, Harris Visser, Albert de Brouwer, Jaap van der Kamp, Jan Smeele


1. Punten voor een wedstrijd

1.1 Voor de wedstrijd dagen

De winnaar krijgt een puntental dat gelijk is aan het aantal meevarende deelnemers in die race. De tweede plaats krijgt het aantal deelnemers-1 punten enz. Het uitgangspunt is dat naarmate er meer deelnemers zijn, het moeilijker is om te winnen en dus de beloning hoger moet zijn. Wanneer er meerdere wedstrijden worden gevaren op een dag/weekend dan worden daarvan het aantal punten per deelnemer gemiddeld. Bijzondere gevallen:

Niet gestart (DNS): 0 punten
Niet gefinisched (DNF): 1 punt
Gediskwalificeerd (DSQ): 1 punt

Voorbeeld: 16 boten, waarvan 2 niet gestart (DNS) en 1 niet gefinished (DNF). Het aantal meevarende boten is 16-2 (DNS)=14. De winnaar krijgt 14 puten, plaats twee krijgt 13 punten enz. voor de wedstrijd. De niet-gestarttte schippers krijgen 0 punten, de wel gestartte, maar niet-gefinishede schippers (DNF) krijgen 1 punt. Het middelen van punten bij wedstrijdseries spreekt voorzich: deel het totaal behaalde aantal punten door het maximaal aantal te varen wedstrijden in die serie.

1.2 Voor de jaarprijs

Voor de jaarprijs wordt de dynamiek in de uitslagen beperkt. Elke schipper krijgt als beloning voor deelname het aantal punten dat gelijk is aan dat van een toertocht met gelijke duur, meestal is dit korter dan 6 dagen, dus 10 punten. Verder worden de eerste paar plaatsen plaatsen extra beloond voor de jaarprijs. Zowel het aantal extra beloonde plaatsen als de beloning op zich hangt af van het aantal meegevaren deelnemers:

deelnemers aantal te behalen punten (winnaar, positie 1, positie 2…)
0-5 boten: 12,11,10,10….
6-10 boten: 13,12,11,10,10…
11-15 boten: 14,13,12,11,10,10…
16-20 boten: 15,14,13,12,11,10,10…
meer dan 20: 16,15…

In een kleine wedstrijd (4 boten) krijgt de winnaar dus 12 punten, tweede plaats 11 punten, derde en vierde plaats 10 punten. Maximaal valt voor een wedstrijd dus 16 punten te behalen, minimaal 10.

 

2. Punten voor een toertocht

Een toertocht korter dan 6 dagen levert 10 punten op, deze valt in dezelfde categorie als normale wedstrijd-evenementen. Een middellange tocht van 6 of meer dagen (een week) levert 12,5 punten op, tochten van 13 dagen (twee weken) of langer 15 punten. Elke deelnemer krijgt het zelfde puntental.

 

3. Verwerking van punten voor de jaarprijs

Het doel van de jaarprijs is mensen stimuleren mee te doen met de evenementen. Hierbij geldt een aantal uitgangspunten:

 1. Van alle natte evenementen worden de punten per schipper opgeteld. Dit geldt voor de jaarprijs, de wedstrijdleiding kan in bijzondere gevallen besluiten om de uitslag voor de wedstrijd zelf anders te verrekenen. Hieronder een aantal voorbeeldsituaties.
  1. Wanneer Jan en Piet een boot “delen” en elk afzonderlijk met hun eigen bemanning of gezin evenementen verzeilen, dan verschijnen ze beide afzonderlijk in het eindklassement onder vermelding van dezelfde boot. Wanneer we de punten per schip optellen zou een “bootpoolende” groep schippers altijd de jaarprijs winnen en dat is in strijd met het uitgangspunt dat we mensen willen stimuleren om mee te doen.
  2. Wanneer Jan en Piet samen wedstrijdzeilen dan is het zaak om consequent onder de naam van één van beide schippers in te schrijven t.b.v. de einduitslag van de jaarprijs.
  3. De ingeschreven schipper moet aan boord zijn; in een wedstrijd bestaande uit meerdere duels moet de schipper minstens 1 duel aan boord zijn.
  4. Je houdt gedurende de gehele wedstrijdserie de rol waarmee je je ingeschreven hebt. Wanneer Jan en Piet in een wedstijdserie bestaande uit twee wedstrijden afwisselend zeilen en het startschip bemannen, dan houden zij voor de jaarprijs de rol waarin ze ingeschreven staan: de een als zeilschipper, de ander als startschipper.
  5. Wanneer Jan en Piet inschrijven voor een wedstrijdserie, waarbij Jan schippert op dag 1 en Piet op dag 2, dan wordt t.b.v. de serie toch maar 1 van beide als schipper ingeschreven, ook al zeilt hij een van de wedstrijden niet in die hoedanigheid mee of zeilt hij die dag überhaupt niet mee. Zie punt d, je houdt de rol waarmee je je ingeschreven hebt gedurende de hele serie.Deze uitgangspunten gelden voor de jaarprijs, de wedstrijdleiding kan in bijzondere gevallen besluiten om de uitslag voor de wedstrijd zelf anders te verrekenen.
 2. Een schipper die in het seizoen tijdelijk of definitief overstapt op een andere boot (een andere boot koopt of wordt ingeleend door de eigenaar van een andere boot, het onderscheid is achteraf niet meer te maken) krijgt de nieuw verworven punten op zijn persoonlijke conto, immers, hij/zij is bewindvoerder/ster op een andere boot geworden, de prestatie kan worden toegerekend aan de schipper. Het is dus van belang dat de organisator de naam van de schipper registreert bij de opgeleverde eindresultaten, niet die van de eigenaar, echtgenoot/echtgenote, sponsor of anders.
 3. De organisator, wedstrijdleider, startschip van een evenement krijgt het aantal punten van normale deelname. Voor een toertocht is dan het aantal dat elke deelnemer krijgt, voor een wedstrijd is dat dezelfde beloning als de laatst geëindigde deelnemer (zonder diskwalificatie of niet meegevaren races).
 4. Tenslotte telt 50% van het maximaal aantal te varen evenementen mee voor de jaarprijs. De beste resultaten tellen. Wanneer er 10 evenementen zijn en de schipper vaart er 7 mee, dan tellen er maar 5 mee, maar alleen die waarmee hij de meeste punten heeft gehaald.

 

Aanvulling per 5 februari 2011

Oneven aantal evenementen

Wanneer er een oneven aantal evenementen is gevaren, telt maximaal 50% van de evenementen mee voor de jaarprijs, afgerond naar boven. Bij 7 evenementen tellen dus 4 evenementen mee voor de jaarprijs.

Gelijk eindigen

Als Jan en Piet in één of meerdere wedstrijden mee hebben gedaan, geldt het onderlinge resultaat van de laatste evenement. Hebben Jan en Piet géén gezamenlijke wedstrijden gevaren, dan krijgt degene die het minst aantal keer de jaarprijs heeft gewonnen de jaarprijs.

Vergroten kans winnen wisseltrofee

Om de kans op het kunnen winnen van de wisseltrofee vergroten. Gaat de volgende regel gelden: Je mag de wisseltrofee maximaal 2 jaar aaneengesloten op de schoorsteenmantel hebben staan. Win je in het derde jaar wederom de Jaarprijs, dan krijg je alle eer, alleen gaat de wisseltrofee naar de nummer 2. Win je in het vierde jaar wederom, dan mag de trofee weer mee, wederom voor maximaal 2 jaar.

Scroll naar boven