Puntenbepaling wedstrijden en jaarprijs

Versie: maart 2021
Door: Vic Besnard
ism.: Jan Smeele, Marjo Vervoorn                                                            [Download tekst]


1.     Algemeen

Bij deelname aan alle activiteiten van de Vereniging van Waarschippers worden punten toegekend. Dit is om bij wedstrijden de einduitslag te kunnen bepalen én om de uitslag ten behoeve van de jaarprijs te kunnen bepalen. De wijze waarop de punten worden toegekend staat in de hoofdstukken 2, 3 en 4 omschreven.

Deelname aan de activiteiten van de Vereniging van Waarschippers is voorbehouden aan de leden van de Vereniging van Waarschippers. Gezinsleden en gasten kunnen ook meedoen aan de activiteiten. De punten worden echter alleen toegekend aan de deelnemers, die met een Waarschip varen en die zijn ingeschreven (en als zodanig bekend zijn) bij de secretaris van de vereniging van Waarschippers. Leden met een ander schip, gezinsleden en gasten ontvangen dus geen punten (noch voor de wedstrijd, noch voor de jaarprijs) en geen prijzen.

2.     Punten zeilwedstrijden

Een wedstrijd kan een enkele race zijn of kan uit meerdere races bestaan verdeeld over een enkele of meerdere dagen.

2.1           Uitgangspunten

 • De inschrijver (degene, die heeft ingeschreven voor de wedstrijd) moet tijdens (alle races van) de wedstrijd aan boord zijn.
 • Wanneer meerdere leden van de Vereniging van Waarschippers gebruik maken van één schip, dan worden de punten slechts toegekend aan degene, die heeft ingeschreven voor de wedstrijd.

2.2     Voor de uitslag van een wedstrijd met een enkele race

De winnaar krijgt een puntenaantal dat gelijk is aan het aantal meegevaren boten in de race. De tweede plaats krijgt een puntenaantal dat gelijk is aan dat aantal -1, enzovoort. Bijzondere gevallen:

Niet gestart (DNS): 0 punten
Niet gefinisht (DNF): 1 punt
Gediskwalificeerd (DSQ): 1 punt

Voorbeeld: 16 deelnemers, waarvan 2 niet gestart (DNS) en 1 niet gefinisht (DNF). Het aantal meegevaren boten is 16-2 (DNS)=14. De winnaar krijgt 14 punten, deelnemer op de tweede plaats krijgt 13 punten enz. De niet-gestarte deelnemers krijgen 0 punten, de wel gestarte, maar niet-gefinishte deelnemers (DNF/DSQ) krijgen 1 punt.

2.3     Voor de uitslag van een wedstrijd met meerdere races

Wanneer er meerdere races worden gevaren op een dag/weekend dan worden het aantal punten gemiddeld. Daarbij geldt dat het totaal van het door een deelnemer gehaalde punten wordt gedeeld door het totaal aantal races van de wedstrijd.

2.4     Wedstrijdpunten voor de jaarprijs

Voor de berekening van de jaarprijs worden de punten afgestemd op de bij andere evenementen te behalen punten.  Elke deelnemer van de wedstrijd krijgt voor de deelname tenminste 10 punten, overeenkomstig het puntenaantal bij een toertocht korter dan 6 dagen. Daarbij worden echter de hoogste plaatsen extra beloond. Als volgt:

 • Bij 0-5 deelnemers: 12, 11, 10, 10 . . . . punten
 • Bij 6-10 deelnemers: 13, 12, 11, 10, 10 . . . . punten
 • Bij 11-15 deelnemers: 14, 13, 12, 11, 10, 10 . . . . punten
 • Bij 16-20 deelnemers: 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10 . . . punten
 • Bij 20 deelnemers en meer: 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 . . . punten
 • Bij DNF of DSQ: 5 punten
 • Bij DNS: 0 punten

In een kleine wedstrijd (4 boten) krijgt de winnaar dus 12 punten, tweede plaats 11 punten, derde en vierde plaats 10 punten. De winnaar van een wedstrijd krijgt dus meer punten naar gelang er meer deelnemers zijn.

Een lid van de Vereniging van Waarschippers, dat betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd, krijgt eveneens 10 punten en de organisator van de wedstrijd krijgt het puntenaantal, behorend bij de 4e plaats.

3       Punten voor een toertocht of een activiteit

Voor de berekening van de jaarprijs worden bij toertochten de volgende punten toegekend:

 • korter dan 6 dagen (<week):                     10 punten
 • tussen 6 en 12 dagen (bijv. 1 week):           12,5 punten
 • langer dan 13 dagen (2 weken of langer): 15 punten.

Voor een andere (doorgaans “droge”) activiteit ontvangt een deelnemer de standaard 10 punten. De organisator krijgt het puntenaantal, dat elke deelnemer van de tocht of activiteit krijgt, vermeerdert met 2,5 punten.

4       Berekening van de jaarprijs

De jaarprijs wordt toegekend aan degene, die door deelname en bijdrage aan de activiteiten van de Vereniging van Waarschippers binnen één verenigingsjaar de meeste punten heeft verzameld. De jaarprijs, in de vorm van een glazen trofée, wordt tijdens de ALV uitgereikt.

 4.1    Uitgangspunten berekening

Per deelnemer worden alle punten opgeteld, die zijn behaald bij/door deelname aan alle activiteiten binnen een verenigingsjaar (wedstrijden, tochten of andere activiteiten).

Indien uit de berekening een gelijk aantal punten voor de jaarprijs volgt, wordt als volgt besloten:

 • Indien het gelijke aantal punten (onder andere) is gebaseerd op meerdere wedstrijden, dan krijgt degene, die in de laatste wedstrijd hoger is geëindigd, de jaarprijs
 • Indien het gelijke aantal punten is gebaseerd op deelname, waarbij slechts één deelnemer heeft deelgenomen aan een wedstrijd, dan prevaleert de deelname aan een wedstrijd
 • Indien het aantal punten is gebaseerd op deelname, waarbij geen deelnemer heeft deelgenomen aan een wedstrijd, dan prevaleert het kleinste schip.

In onvoorziene gevallen besluit het bestuur.

4.2     Toekenning jaarprijs

Een deelnemer kan de jaarprijs ten hoogste 2x achtereen winnen; Indien de deelnemer in het derde jaar het hoogste puntenaantal voor de jaarprijs heeft, wordt de jaarprijs aan de deelnemer op de tweede plaats toegekend. Deze regel gaat elk jaar opnieuw in.

Scroll naar boven