Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging van Waarschippers bedraagt € 25,- per jaar. Betaling van het lidmaatschap kan uitsluitend door het afgeven van een machtiging voor automatisch incasso. Bij hoge uitzondering wil de penningmeester een factuur sturen; die bedraagt dan € 27,50 ter dekking van de extra kosten. Nieuwe leden betalen de eerste keer € 37,50. Hierin zit inschrijfgeld, het eerste jaar lidmaatschap en een verenigingswimpel. Als lid kunt u meedoen met de evenementen. Ook ontvangt u als lid vier keer per jaar het magazine Waarpraat. Daarin staan mededelingen, reisverslagen, ervaringen, tips en een rubriek met vraag en aanbod. Maar het leukste is natuurlijk de uitstekende sfeer onder de leden. Hout schept een band die je bij plastic niet vindt.

Aanmelden als nieuw lid doe je via het aanmeldformulier. Na verwerking van uw gegevens ontvangt u een bevestiging en welkomstbrief.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen kan alleen bij de secretaris en wel vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Uitsluitend per e-mail of per brief aan de secretaris.