Koers 2030

Laatste update:

De afgelopen drie jaar (2015-2017) hebben wij jullie geïnformeerd over het onderzoek naar de “Toekomst van de Waarschippers Vereniging”. In dit laatste bericht geven wij een korte samenvatting van het resultaat en met name, het scenario voor 2030 oftewel onze Waarschipperskoers richting 2030.
Dat onze vereniging het goed doet, daar bestaat geen twijfel over. De evenementen worden goed bezocht, de website is vernieuwd en overzichtelijk, de Waarpraat wordt graag gelezen en de lidmaatschapskosten zijn laag in relatie tot wat er allemaal georganiseerd wordt. Kan het beter? Ja, altijd. Stil staan is de doodsteek voor elke onderneming, dus ook voor een vereniging.
De kracht van onze vereniging is het merk “Waarschip”. Onder de ‘oude’ garde is het Waarschip alom bekend, echter hier zit ook het knelpunt. De ‘oude garde’ vergrijst en het is niet vanzelfsprekend dat de jonge zeilers automatisch het merk Waarschip omarmen. Hoe krijgen we deze jonge zeilers enthousiast? Juist: door onze naamsbekendheid uit te dragen en het merk Waarschip te ‘verkopen’.

Zoals al even aangehaald wordt in verenigingsland veel gesproken over ‘de vergrijzing’ en de veranderende maatschappij waarbij iedereen razend druk is waardoor er geen ruimte meer is voor sociale saamhorigheid oftewel het ‘verenigingsgevoel’. Kunnen we het veranderen of tegenhouden? Nee! We moeten dus meegaan en zorgen dat we bij blijven. Uiteraard betekent dit niet dat we al het oude ineens over boord gaan zetten om maar even in scheepstermen te spreken. Maar ‘buig het hout voordat de stoom is opgetrokken’ is wel iets dat we in gedachten moeten houden willen we de boot niet missen.
We gaan door met de natte evenementen, zij het aangepast aan de huidige tijd waarbij de evenementen en commissies uitgedaagd worden te zorgen voor ‘jong bloed’ en we in gaan spelen op de huidige tijd waarbij de voorkeur uitgaat naar niet al te lange evenementen waar men kan komen en gaan zonder verplichtingen en vol met activiteiten voor jong en oud. De droge evenementen komen wat vaker op de agenda te staan, veelal tijdens de wintermaanden en met onderwerpen of workshops van technische aard en waarbij hulp wordt geboden door leden, vakmensen of door het geven van informatie voor het goed kunnen onderhouden van de Waarschepen.
Doel van onze vereniging is ‘het behoud van het Waarschip’ waarbij niet alleen de bestaande schepen in de vaart worden gehouden maar ook de ontwikkeling van de nieuwe generatie Waarschepen wordt bevorderd. Het merk ‘Waarschip’ laten we op tal van fronten zien en zal zichzelf verkopen doordat de huidige leden hun trots niet onder stoelen en banken steken en de jeugd kan genieten van de sportieve prestaties van ons oer Hollandse product door ze kennis te laten maken met zowel de oude als nieuwe generatie Waarschepen. Gadgets dragen bij aan het uitdragen van het merk Waarschip en dragen bij aan het welzijn van de zeilers. De digitale mogelijkheden die meer en eenvoudiger bereikbaar worden in onze huidige samenleving zullen ons gaan helpen om de kennis te gaan delen. De vereniging staat hierin centraal voor het verzamelen en beschikbaar stellen van deze informatie voor leden en toekomstige leden. Immers, de enige en eenvoudigste manier om de juiste informatie te krijgen is via de vereniging en geeft de vereniging een toegevoegde waarde. Uiteraard zullen ze ervaren dat de Waarschippers stuk voor stuk unieke personen zijn, pure zeilers met een hart op de juiste plaats, met oog voor de natuur en het milieu en die altijd klaar staan voor de mede Waarschipper om met volle passie de helpende hand toe te steken.
Met veel plezier hebben wij als commissie de afgelopen jaren toegewerkt naar een lange termijndoelstelling waar momenteel het bestuur en de commissie-leden al volop mee aan de gang zijn gegaan. Om jullie nog even een hoofdbreker mee te geven voor de komende tijd, verwijzen wij graag naar Waarpraat nr 165 waarin we spreken over ‘De Waarschip MaatMens’ versus ‘De Toekomstige Waarschip MaatMens’.

Met de slogan “Hart voor hout en (ver)zot op zeilen” sluiten wij de commissie ‘Koers2030’ af. Dank voor jullie hulp en de gegeven input!
We zien jullie graag weer op de ‘droge’ en ‘natte’ evenementen zodat we de lange termijn doelstellingen samen verder kunnen ontwikkelen en onze vereniging net als onze Waarschepen een begrip blijven in ons watersportland.

Groet,
Projectgroep KOERS2030
Michiel Bosgra, Victor Besnard, John Weitz, Hank Smits en Frederik Brand

Update 5:
We schrijven medio december 2015. In de laatste maanden is gestoeid met data van de enquete, zijn gesprekken gevoerd met “collega” verenigingen, is het internet afgezocht naar visie-documenten op het gebied van watersport en klassen-organisaties. Denk onder andere aan “Land en water verbonden” over de toekomst van waterrecreatie in Friesland in 2025; een rapport “Jeugd & Watersport – 2020”; Cijfers&Trends van Rabobank; diverse publicaties van de HISWA als vertegenwoordiger van de watersport branche; het Watersport onderzoek van NBTC/Nipo. En ook artikelen: “Kansen&Bedreigingen” – trends in de watersport; “De Toekomstige Watersporter”; “Watersport moet zichzelf opnieuw uitvinden”.

Er zijn ook websites van: Dehler, Kolibrie, Etap, Victoire, Contest, Dufour, Trintella, Breehorn, Vrijheid, O-Jol en natuurlijk de Vereniging van Toerzeilers om er een paar te noemen afgestruind.
– Hoe doen zij het?
– Is de website “open” of achter een log-in?
– Wat is de look&feel?
– Welk type evenement organiseert men?
– Hoe is de doelstelling van de vereniging geformuleerd?
– etc..

En niet in de laatste plaats heeft een thema-avond over de toekomst van verenigingen en de bijbehorende “Handleiding Beleidsplan Verenigingen” van het Watersportverbond ons handvatten gegeven voor het formuleren van een mogelijke visie.

Thema’s
Dit alles heeft geleid tot het formuleren van acht thema’s waarin een richting wordt aangegeven voor de “Vereniging in 2030”. Sommige thema’s zijn extreem geformuleerd om het mogelijk te maken alle consequenties die het kiezen van zo’n thema zou hebben, duidelijk te krijgen. Uiteindelijk gaat het vooral om de weg die de vereniging zal bewandelen op basis van ’n scenario dat kan zijn samengesteld uit verschillende thema’s:
De Kennisbank
100% nadruk op kennis-uitwisseling / kunde / advies en ondersteuning op technisch gebied. Dit alles vooral tot behoud van het Waarschip.
Sociale Cohesie
Een scenario waarbij de nadruk ligt op gezelligheid / dingen samen doen en elkaar ontmoeten. Uiteraard omdat men een Waarschip heeft, maar dit is meer randvoorwaarde dan keiharde eis.
Decentralisatie
De vereniging komt naar de leden toe. Er worden activiteiten georganiseerd op regionaal/lokaal niveau. Een en ander vanuit de veronderstelling dat “iets om de hoek” aantrekkelijker is dan “aan de andere kant van het land”.
Centralisatie
Vanuit een sterke centrale organisatie wordt de vereniging aangestuurd. Er is een eigen onderkomen in het hart van Nederland waar alles gebeurt (onderhoud, cursus, bijeenkomst, etc.)
Toerzeilers
De vereniging richt zich vooral op tochten / gezelligheids-evenementen. Een en ander vanuit de veronderstelling dat zeilen meer beleefd gaat worden (“een beleving is”). Waarbij ook activiteiten aan land rond het zeilen een belangrijke rol spelen.
Wedstrijdzeilers
De actieve, fanatieke zeiler heeft de toekomst. Met het Waarschip als goede (wedstrijd) zeiler en met de verschillende nieuwe typen in ontwikkeling zal de nadruk komen te liggen op korte, competitieve evenementen.
Waarschip – een sterk merk
Optimaliseren van naamsbekendheid en imago van Waarschip. Denk daarbij aan een demo-schip; adverteren; beurzen en veel gebruik van alle mogelijke sociale media. Dit leidt tot meer Waarschepen en daarmee een sterke(re) vereniging.
Vereniging van Waarschippers
Het profileren van de vereniging als club die de Waarschip bezitter optimaal kan helpen en ten dienste kan zijn om van het schip te genieten. Een club die onmisbaar is / waar je niet omheen kunt als je een Waarschip bezit.

Hoe verder?
De thema’s worden beoordeeld op de consequenties die zij hebben voor de vereniging. Daarbij moet worden gedacht aan aspecten zoals: financiële gezondheid; leden aantal; imago; bestuurbaarheid; ICT; behoud Waarschip en “MaatMens” nu en toekomstig.

Die “MaatMens” is een schets / typering / archetype, met andere woorden een samenvatting of karakterisering van een verenigingslid of Waarschipper. Deze Maatmens kun je in het “nu” formuleren of in de toekomst. Is of blijft hij/zij hetzelfde en wat verandert er dan mogelijk naar de toekomst, en hoe kun je daar als vereniging op inspelen?

De projectgroep zal – in de komende tijd – positieve aspecten uit de verschillende thema’s samenvoegen tot scenario’s. Uiteindelijk zullen (waarschijnlijk) maximaal drie levensvatbare scenario’s worden gepresenteerd aan het bestuur van de Vereniging van Waarschippers. Het is dan aan het bestuur de uiteindelijke koers te bepalen.

Tot Slot
Kanttekeningen, opmerkingen en meer zijn altijd van harte welkom. Laat het ons weten: email verborgen;

Update 4: “Een kijkje in de keuken”
We schrijven 10 juli; Projectgroep Koers2030 deelt graag een aantal eerste bevindingen over de afgelopen Waarschippers enquête. Wat zijn de te nemen stappen en “waar staan wij nu”. Een bescheiden kijkje in de keuken:
Response
De onderstaande resultaten zijn gebaseerd op 200 ingevulde enquêtes; daarvan zijn er 167 volledig ingevuld.
Lidmaatschap
De vereniging van Waarschippers kent trouwe leden. Gemiddeld is men 11,5 jaar lid. Ruim een kwart (26,7%) is meer dan 15 jaar lid. Maar er is ook nieuwe aanwas; 28% is in de laatste 5 jaar lid geworden.
Opleidingsniveau
De leden van de vereniging – zij die de enquête hebben ingevuld – zijn bovengemiddeld opgeleid: 68% heeft een HBO (of hogere) opleiding, terwijl landelijk gesproken (2012) zo’n 38% een HBO of hogere opleiding heeft. Het zal niet verbazen dat ook wij als vereniging te maken hebben met vergrijzing (en daar liggen misschien ook kansen/uitdagingen!!). 64% van de leden is 51+; of anders gezegd 67% van onze leden is tussen 40 en 64 jaar. Landelijk (2012) is dat 38%. . . . . .
Herkomst van schip
Minder dan 10% van de huidige Waarschippers blijkt zijn schip zelf te hebben afgebouwd. Zo’n 66% heeft het schip in goede staat – 2e hands – gekocht. Ruim 25% heeft het Waarschip (zelf) opgeknapt. Voor meer dan de helft van onze respondenten is het huidige Waarschip hun 1e.
Waarom lid?
Het zal – gezien bovenstaande – niet verbazen dat voor zo’n 75% van de respondenten technische informatie in de meest brede zin van het woord een van de belangrijkste redenen was om lid te worden van de Vereniging van Waarschippers; daarnaast geeft meer dan 50% aan dat “ontmoeten” van andere Waarschippers belangrijk is geweest, terwijl loyaliteit voor “het schip” (behoud) ook een rol speelt.
Keuze voor Waarschip
Bijna 30% van de huidige Waarschip bezitters zou opnieuw kiezen voor een Waarschip als er sprake zou zijn van een ander schip. Voornaamste redenen daarvoor zijn: uitstraling/karakter, hout (je kunt zelf iets doen), binnenruimte en het feit dat een Waarschip betaalbaar (“goedkoop”) is. Niet in de laatste plaats wordt zij geroemd wordt om haar zeileigenschappen.
Imago
Tot slot iets over het imago van Waarschip en Waarschipper in de ogen van deze respondenten; tweederde vindt een Waarschip “klassiek”, “bijzonder” of “een mooie uitstraling hebben”. De Waarschipper is een “echte, goede zeiler”, een “liefhebber” met “passie” voor schip en/of watersport.
Vervolgstappen
De projectgroep gaat met deze en andere uitkomsten verder aan de slag en zal ook proberen meer kruisverbanden te leggen. Op de website en in Waarpraat houden we jullie op de hoogte van de vorderingen en de uitdagingen waarvoor we de vereniging gesteld zien.

Update 3
We schrijven 6 juli; afgelopen 30 juni is de projectgroep bijeen geweest. De inzendtermijn voor de enquete is inmiddels gesloten. We mogen trots zijn op de respons; 200 Waarschippers hebben de enquete ingevuld, dat is zo’n 45% van het aantal leden van de VvW en 54% van degene die de enquete via e-mail hebben ontvangen (van zo’n 90 leden hebben we – nog steeds – geen e-mail). Een van de komende dagen zal op deze plaats een korte, eerste inventarisatie van resultaten verschijnen.

Update 2
We schrijven 13 mei, nog zeven dagen voor het sluiten van de invul-termijn voor de enquete. Zoals elders te lezen, inmiddels zo’n 150 enquetes ingevuld. Een mooi aantal! Intussen heeft de projectgroep niet stil gezeten; verenigingen, clubs en “influencers” zijn aan de tand gevoeld over hoe zij omgaan met de toekomst van hun vereniging. Daarnaast is natuurlijk enige ‘deskresearch’ verricht. In de tweede week van juni vergadert de projectgroep en gaan we alle gevonden informatie bij elkaar harken, proberen wat eerste resultaten samen te vatten en een eerste aanzet te maken voor advies aan bestuur en ALV.

Update 1
Op 14 januari 2015 is voor het eerst een groepje leden bijeengekomen voor een brainstorm over de toekomst van onze vereniging. De reden voor deze bijeenkomst was dat het bestuur bezig is met het zetten van haar vizier op de lange termijn. Uit de brainstorm zijn een aantal interessante punten gekomen. Aandachtspunten die voor de vereniging van belang zijn om ook in de toekomst nog bruisend en actief te zijn. Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 7 februari 2015 heeft deze groep een presentatie gegeven over hun ideeën. De projectgroep is gedoopt tot Koers 2030 en heeft een concrete opdracht gekregen van het bestuur:

Onderzoek de marktontwikkelingen, herijk zo nodig de missie en visie en koppel hieraan duidelijke doelstellingen en een strategie (beleid) om dit te bereiken teneinde een toekomstbestendige vereniging te waarborgen voor de lange termijn.”

Op basis van deze opdracht zal de projectgroep het komende jaar meerdere activiteiten gaan ontplooien. Een belangrijke actie is het uitvoeren van een enquête onder de leden. Hierover volgt later nog meer informatie. Verder zullen we de leden (en niet leden) op deze plek regelmatig informeren over bevindingen, voortgang en andere punten. Ook in de komende Waarpraten zal de projectgroep informatie aan haar leden geven. Mocht u als lid van de vereniging, of als bezoeker van de website, goede ideeën of suggesties hebben, dan kunt u deze doorgeven aan de projectgroep. Zij vinden alle suggesties interessant en zullen deze uiteraard ook zorgvuldig behandelen. U kunt de suggesties sturen aan email verborgen; . Tijdens de ALV van 2016 zal de projectgroep een verslag uitbrengen van haar uitwerking en adviezen. Het bestuur zal hierop haar reactie ook teruggeven. Op deze manier willen we de vereniging klaar maken voor de toekomst en zorgen dat er ook in 2030 nog een actieve, gezellige en WAARdevolle vereniging bestaat.

 

Scroll naar boven