Vereniging van Waarschippers

fotowedstrijd2014
De vereniging van Waarschippers stimuleert het zeilen in Waarschepen. In het zomerseizoen organiseert de vereniging door het hele land diverse wedstrijden en (toer)tochten. In het winterseizoen organiseren we tenminste één evenement. Bovendien is er ruimte voor eigen inbreng, zoals informatieavonden over een specifiek onderwerp, excursies en tochten naar overzeese bestemmingen.