Corona en waarschippersevenementen

De Corona crisis heeft grote gevolgen voor de hele wereld. Als Vereniging volgen we natuurlijk de preventieve maatregelen in Nederland. Dit is begonnen met de plotselinge beëindiging van twee dagen Hiswa. Vervolgens is de Waddentocht is afgelast. Inmiddels worden de overheidsmaatregelen versoepeld en kunnen activiteiten weer doorgang vinden, mits de geldende overheidsmaatregelen gerespecteerd worden.