Forum

Zoals gecommuniceerd op de ALV is het oude forum verloren gegaan. We hebben geprobeerd in het ledenportaal een forum te maken maar dit bleek te weinig toegankelijk. Daarom wordt er nu gewerkt aan een heel nieuw forum. Dit forum willen we zoveel mogelijk gaan vullen vanuit ons archief zodat het weer een waardevolle bron van informatie wordt.

Via waarschippers.nl/forum kun je alvast een kijkje nemen op het nieuwe forum in wording.
Het forum is straks alleen toegankelijk voor leden.

 

 

Aan het gebruik van het Waarschippers forum zijn een aantal regels verbonden.

1. Het Waarschippers forum is bedoeld als platform voor het uitwisselen en archiveren van informatie over Waarschepen.

2. Het is niet toegestaan het Waarschippers forum te gebruiken voor het ontplooien of ondersteunen van commerciële activiteiten.

3. In uitzonderlijke gevallen kunnen de beheerders besluiten om een bericht of een onderwerp aan te (laten) passen of desnoods in zijn geheel te (laten) verwijderen. Waar mogelijk zal dat gebeuren in overleg.

4. Felle discussies zijn toegestaan, zo lang u een ieder in zijn/haar waarde laat.