Forum

Op dit moment werkt het oude forum niet meer! Door gebrek aan tijd en een opvolger gaan we het forum onderbrengen in een ander forum. Op die manier blijft ons ‘archief’ bestaan en wordt het beheer gewaarborgd.

Via waarschippers.nl/forum ga je naar het nieuwe forum.
Het forum is alleen toegankelijk voor leden.

 

 

Aan het gebruik van het Waarschippers forum zijn een aantal regels verbonden.

1. Het Waarschippers forum is bedoeld als platform voor het uitwisselen en archiveren van informatie over Waarschepen.

2. Het is niet toegestaan het Waarschippers forum te gebruiken voor het ontplooien of ondersteunen van commerciële activiteiten.

3. In uitzonderlijke gevallen kunnen de beheerders besluiten om een bericht of een onderwerp aan te (laten) passen of desnoods in zijn geheel te (laten) verwijderen. Waar mogelijk zal dat gebeuren in overleg.

4. Felle discussies zijn toegestaan, zo lang u een ieder in zijn/haar waarde laat.